Cart

Aktualizacja 1.0.2

UWAGA! Aby zainstalować aktualizacje 1.0.2 najpierw należy zaktualizować instrument do wersji 1.0.1 (LINK)

POBIERZ SYSTEM 1.0.2 DLA MODELU SD9

Co nowego w 1.0.2?

ZOBACZ CHANGELOG

INSTRUKCJA INSTALACJI:


1.  Ściągnij plik z oprogramowaniem ( LINK )


2. Przekopiuj plik z oprogramowaniem na pamięć USB


3. Podłącz Pendrive do SD9


4. Naciśnij przycisk MENU


5. Wybierz ikonę PREFERENCES


6. Naciśnij UPDATE BACKUP


7. Naciśnij SYSTEM UPDATE


8. Naciśnij OK


9. Odnajdź i zaznacz plik SD9102-10084.MJUP


10. Naciśnij SELECT O.S. FILE


UWAGA! Nie wyłączaj Ketrona SD9 podczas aktualizowania systemu!


1 Komentarz

Aktualizacja 1.1.2 dla modelu SD9 – KETRON Polska · 20 maja 2018 o 20:32

[…] UWAGA! Aby zainstalować aktualizacje 1.1.2 najpierw należy zainstalować aktualizacje 1.0.2 (LINK)  […]

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.