Cart

Naciśnij na wersję systemu aby przejść do strony pobierania

UWAGA! W przypadku aktualizacji o numerze 2.0.1 pobieramy ze strony producenta wersję FULL a nie UPDATE. Wersja UPDATE jest dla tych, którzy wcześniej wgrali aktualizacje 2.0.0 która została wycofana.

UWAGA! NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ INSTRUMENTU PODCZAS AKTUALIZACJI! Instrument zresetuje się sam i wróci do domyślnego okna systemu operacyjnego.

Pamiętaj aby zachować chronologię aktualizacji, i wgrywać je kolejno od najstarszej do najnowszej. Należy wcześniej sprawdzić, jaką aktualnie wersję oprogramowania masz zainstalowaną w swoim instrumencie. Jak to sprawdzić oraz jak zaktualizować swój instrument zobaczysz w tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=co_jZzAG_uE

SD9 2.0.9