Cart

Jak zaktualizować system operacyjny? (SD7, SD9, SD60, SD90, SD40, MIDjPRO)


Co zrobić, żeby ustabilizować działanie systemu? (Procedura CHECK FS)

 


Aplikacja LIVE MODELING – co potrafi?


Edycja brzmień w Ketronach SD7, SD9, SD40, SD90, SD60 oraz MidJPro


Łańcuchy DSP w Ketronach SD7, SD9, SD60, SD90, SD40 oraz MidJPro


Jak wstawiać pojedyncze sample do fabrycznego zestawu perkusyjnego?


Jak korzystać z samplera w Ketronach SD9, SD60 oraz SD90


Opis przycisków SD9, SD60, SD90


Jak korzystać z modelingu akompaniamentu?


Jak budować aranżacje w LaunchPad? (SD9, SD60, SD90)


Jak w pełni wykorzystać możliwości kontroli akompaniamentu?


Jak korzystać z filtra i trybu LFO?


Poprawki w aplikacji LiveModeling


Kolejne możliwości w trybie LaunchPad