Cart

KETRON EVENT 2.0.0

UWAGA! NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ INSTRUMENTU PODCZAS AKTUALIZACJI! Instrument zresetuje się sam i wróci do domyślnego okna systemu operacyjnego.

OSTRZEŻENIE!
Po zainstalowaniu tej aktualizacji NIE JEST MOŻLIWY powrót do żadnej z poprzednich wersji oprogramowania (1.x) pobranych ze strony internetowej KETRON. Aby wrócić do poprzedniego oprogramowania po zainstalowaniu aktualizacji 2.0 należy uruchomić plik softback.tar.gz znajdujący się w folderze USBACK/oldsoft.

UWAGA! Aktualizacje można wgrać tylko wtedy, gdy instrument ma zainstalowaną wersję oprogramowania 1.3.3! Aby sprawdzić, naciśnij MENU –> Preferences, i w górnym lewym rogu będzie widoczna aktualnie zainstalowana wersja systemu.

Instrukcja aktualizacji:

1. Pobierz plik

Update_v200_231127.Zip

2. Rozpakuj plik Update_v200_231127. Zip. Zostanie utworzony folder Update_v200_231127. Wewnątrz folderu znajdziesz folder „eventdir”.

3. Skopiuj folder eventdir do katalogu głównego pendrive’a USB. Bezpiecznie odłącz pendrive’a USB od komputera.

4. Wyłącz instrument. Włóż pendrive USB do jednego z 2 portów USB.

5. Włącz instrument i poczekaj na zakończenie aktualizacji. Procedura spowoduje kilkukrotne ponowne uruchomienie instrumentu. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się ekran początkowy systemu operacyjnego.

NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ INSTRUMENTU PODCZAS AKTUALIZACJI ANI WYCIĄGAĆ PENDRIVE! INSTRUMENT SAM URUCHOMI SIĘ PONOWNIE

Naciśnij aby pobrać aktualizacje. Wybierz odpowiedni model (EVENT, EVENT 61 lub EVENT X)

Lista zmian:

POPRAWKI:

 • Naprawiono problem z zawieszaniem się dźwięku spowodowany przełączaniem z jednego brzmienia bez portamento na brzmień z portamento.
 • Naprawiono problem z funkcjami Bass To Lowest i Bass To Root. Aby aktywować ponowne wyzwalanie ze zmianą akordu (retrigger), należy aktywować to w View/Modeling -> Bass -> Setting -> Root First, a następnie w karcie MODE.
 • Naprawiono problem z kontrolą włączenia/wyłączenia przez kontroler nożny. To nie działało na Voice 2.
 • Naprawiono problem z następującymi funkcjami przełącznika nożnego: brzmienie stylu 1, brzmienie stylu 2, brzmienie stylu 3 i brzmienie stylu 4.
 • Naprawiono funkcję FADE poprzez przełącznika nożny (dioda nie włączała się).
 • Naprawiono błędne ustawienie na stronie Port Connect w MIDI. Czasami port In2 (keyboard) można skonfigurować było tylko w trybie GM.
 • Naprawiono nieprawidłowe zachowanie wariacji podczas odtwarzania wstępu/zakończenia. Naciśnięcie przycisku Variation nie spowodowało zakończenia intro ani ending.
 • Naprawiono błąd, który nie powodował zmiany wzoru Real Drum w następującym przypadku: naciśnij przycisk Fill, zmień wariację aranżera i zmień styl.
 • Naprawiono błąd polegający na wyłączaniu gitary na żywo po Reintro (ponowne uruchomienie intro).
 • Naprawiono błąd, który mógł zawieszać instrument po przywołaniu registracji za pomocą komunikatów MIDI wysyłanych do portu In2 (keyboard) lub portu USB Midi. Urządzenie mogło się zawiesić, jeśli wyświetlona była strona registracji, przycisk registracji był włączony, a bajt danych banku CC miał wartość 0, 8, 16 lub 14.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego podczas zmiany stylu można było odtwarzać zarówno prawdziwy, jak i midi bas w odmianie Break jednocześnie
 • Naprawiono funkcję wyciszenia Real Chord za pomocą przełącznika nożnego. Teraz działa niezależnie na A, B, C i D.
 • Naprawiono wyświetlanie nazw funkcji przełącznika nożnego na stronie przełącznika nożnego, gdy aktywna była skala arabska.
 • Naprawiono zarządzanie głośnością ścieżek pliku Midi po wyciszeniu (FADE).
 • Naprawiono problem z zawieszaniem się z powodu znaczników plików Midi.
 • Naprawiono problem w trybie Dist, gdy suwak Voice 1 nie był ustawiony na maksimum.
 • W trybie edycji stylu prefiks Real/Midi/Live jest dodawany automatycznie po wybraniu opcji „Zapisz jako”.
 • Naprawiono odświeżanie plików w widoku pliku Samplera.
 • Naprawiono sterowanie reverbem i chorusem w edycji brzmienia, gdy Insert jest włączony lub wyłączony. Teraz pokazane wartości są prawidłowe.
 • Naprawiono wizualizację ustawień użytkownika Voicetron.
 • Naprawiono wizualizację zestawu perkusyjnego ms3 w edycji stylu.
 • Naprawiono błąd w odtwarzaniu plików midi jednocześnie z plikami wav.
 • Naprawiono problem z głośnością RealBass i MidiBass w sekcjach break. W breakach instrument gra na basie Midi. Aby zmienić głośność basów w breakach, zmodyfikuj głośność basu MIDI w modelingu.
 • Naprawiono wizualizację w wyszukiwaniu globalnym.
 • Naprawiono opcję Lower + Bass w stylach z prawdziwym basem.
 • Naprawiono prawidłową wizualizację transpozycji na wirtualnej klawiaturze na stronie Samplera.
 • Jeśli opcja Syle&Player była wyłączona i jeśli na odtwarzaczu był odtwarzany utwór, odtwarzacz nie zatrzymywał się po uruchomieniu stylu.

NOWE FUNKCJE I USPRAWNIENIA

 • Poprawiono czas reakcji funkcji K.Start i K.Stop w trybie Real Styles.
 • Ulepszono tryby wyświetlania styli i brzmień na wyświetlaczu (Style/Voice to Screen)
 • Stan zakładki Harmony można teraz zapisać w registarcji.
 • Funkcję Tempo on Chord można teraz zapisać w Gustom Startup (oprócz registracji).
 • Dodano funkcję edycji skali także dla brzmienia 2 na stronie edycji brzmienia. Funkcję należy włączyć w zakładce Menu -> Scale. Można go zapisać w Custom Startup.
 • Dodano tryb Hold Voice 2 na stronie Pianist. Funkcja działa wyłącznie w trybie Pianist Standard. Po naciśnięciu przycisku podtrzymania dźwięki grane przez brzmienie 2 zostaną utrzymane do chwili zwolnienia pedału.
 • Dodano opcję Fill/Break „No Chagne” (bez zmian) przy automatycznym powtarzaniu na stronie Mode. Można go aktywować poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku lub przełącznika nożnego przypisanego do funkcji Fill/Break. Polega to na tym, że jeśli jest aktywowany, przejścia i breaki nie są odtwarzane jeden po drugim, ale bieżące Wypełnienie/Break jest odtwarzane w pętli. Można go zapisać w custom startup.
 • Dodano opcję Legato Smooth na piątej stronie edycji brzmienia. Daje bardziej precyzyjny atak, gdy włączona jest opcja legato.
 • Dodano opcję All Fills:End Measure w sekcji MODE wypełnienia na stronie Tryb (Wszystkie wypełnienia są aktywowane na końcu taktu). Można też wybierać konkretne przejście (1,2,3,4)
 • Do wyskakujących okienek numerycznych i alfanumerycznych dodano przycisk blokady. EXIT nie zamyka wyskakującego okienka, ale przechodzi o jeden poziom w górę w hierarchii folderów (chyba że jest już na najwyższym poziomie).
 • Jeśli na stronie registracji włączono przycisk LOCK w wyskakujących okienkach wyszukiwania, wyszukiwana registracja nie zostanie automatycznie załadowana, a ostatnia registracja pozostanie wybrana nawet po zamknięciu strony.
 • Poprawiono wizualizację wirtualnego suwaka na stronie Drum Mixer.
 • Dodano następujący komunikat Midi SysEx do sterowania głośnością DRAWBAR: F0 26 7B 48 05 Drawbar_number (0-8), Vol (0-7f) F7.
 • Voice to ABCD: oktawę można teraz zmienić za pomocą pokrętła. Obszar wyboru brzmień jest teraz większy (większe przyciski z nazwami brzmień)
 • Dodano opcję Global na stronie Eq na stronie ustawień Real Drum i Real Bass. Zmienia parametry korekcji globalnie we wszystkich stylach. Można go zapisać w cusom startup.
 • Kolejność wizualizacji plików na stronie registracji można teraz zmienić na stronie Ustawienia odtwarzacza -> Widok pliku (File View). Dostępne opcje to Kolejność: Alfabetyczna/Numeryczna i Pozycja katalogu: Na górze/Na dole.
 • Performance: podczas ładowania pliku SPG z dysku na górnym pasku wyświetlana jest nazwa pliku, a nie nazwa głosu zapisana w pliku SPG.
 • Poprawiono zakres ekspresji i dynamiczną reakcję brzmień fortepianu elektrycznego i akustycznego.
 • Dodano zakładkę Remap: To End->Reintro na stronie Mode. Jeśli jest włączony, przycisk To End rozpoczyna ponowne intro.
 • Wyskakujące okienko Transposer nie zamyka się przyciskami Start ani Enter, jeśli włączona jest opcja Fixed.
 • Registracje: wyskakujące okienko wyszukiwania alfabetycznego nie jest już zamykane przy zmianie banku.
 • Poprawione zatrzymanie LongChord podczas zmiany stylu.
 • Dodano wyskakujące okienko numeryczne umożliwiające zmianę tempa. Naciśnij etykietę tempa na górnym pasku, a pojawi się wyskakujące okienko.
 • Wartość poziomu instertowego efektu DSP w sekcji Voice 2 na stronie Dsp jest teraz zapisana w Custom Startup.
 • Można teraz zapisać brzmienie użytkownika jako „Real”. Po naciśnięciu Save As wpisz przed nazwą znak „&” (np. &MY_SAX).
 • Etykieta „Real” jest teraz widoczna także na stronie Voice to screen.
 • Poprawiona kompatybilność ze źle zapisanymi plikami midi (ścieżki perkusyjne bez komunikatów note off).
 • Dodano opcję MidiMix na stronie Player -> Settings -> Midi. Jeśli opcja jest wyłączona, podczas uruchamiania pliku midi suwaki głośności są ignorowane.
 • Dodano funkcje importu i eksportu na stronie Drawbar. Można teraz przechowywać i ładować 24 brzmienia organowe na dysk i z dysku.
 • Poprawiono krzywą pedału ekspresji. Jest teraz bardziej dynamiczny od wartości minimalnej do maksymalnej.
 • Usprawnione wyszukiwanie w registracji
 • Dodano funkcję Voice Family -> Family Tab Page+ na stronie Preferences. Jeśli ta opcja jest włączona, przyciski kategorii zwiększają numer strony o jeden na stronie Wyboru brzmienia. Umożliwia to dokładniejszą kontrolę nad wyborem bez konieczności używania pokrętła.
 • Formularz wyszukiwania na stronie registracji, jeśli jest zamknięty, przechowuje w pamięci wcześniej wprowadzony tekst.
 • Jeśli na stronach Real Bass i Real Chord Setting jest aktywna opcja Global na stronie Equ Edit, ustawienia korektora i parametry są przechowywane globalnie w opcji Custom Startup. Jeśli opcja Global jest wyłączona, ustawienie wstępne eq jest przechowywane w stylu użytkownika.
 • Dodano opcję „No filtered GM Voice, Pan” na stronie View/Modeling -> Chord Settings. Jeśli ta opcja jest włączona, rozpoznawane są wszystkie zmiany panoramy (control 10) i zmiany programu (komunikaty Bank i Pch) zapisane w ścieżkach midi stylu. Można zapisać w stylu użytkownika.
 • Na stronie Mode dodano opcję Autocrash wraz z K.Start. Jeśli opcja Global jest włączona, funkcja Autocrash jest wyzwalana wraz z uruchomieniem wszystkich stylów. Można go zapisać w gustom startup. Jeśli opcja Local jest włączona, Autocrash zostanie wywołany tylko dla bieżącego stylu.
 • W przypadku registracji rozpoczynającej się wprowadzeniem INTRO 1,2,3, nazwa pojawia się na wyświetlaczu zaraz po załadowaniu, a nie tylko po uruchomieniu. Można teraz rozpocząć Registracje od jednego z trzech zakończeń.